Locatie Goudmos:

1-2 A Juf Agnes en juf Mara
1-2 B
Juf Marieke en juf Tineke
3A Juf Claudia en juf Julia 
4A Juf Stieneke en juf Angela
5A Juf Merel
6A Juf Demi
7A Juf Margré
8A Juf Annefleur en juf Sylvia
8B Meester Ilja en juf Ingrid

Locatie Donge:

1-2 C Juf Marlies
1-2 D Juf Petra en juf Larissa
1-2 E Juf Sabine en juf Helen
3B Meester Wijnand en juf Simone
3C Juf Mariska en juf Simone
5B Juf Carin en juf Sylvia 
6B Juf Sylvia en juf Demy
7B Juf Evelina, juf Janine en juf Ingrid 

Locatie Bermweg:

4B Juf Nicolette en juf Angela
4C Juf Nadine en juf Mireille

Madelon ’t Zand

directeur

Chantal de Rijk

adjunct directeur

coördinator coöperatief leren

Juf Claudia

ICT-coördinator

intern begeleider groepen 1/2

Juf Annefleur

bovenbouwcoördinator

rekencoördinator

leerkracht groep 8a

Juf Marlies

leerkracht groep 1/2c

Juf Carin

leerkracht groep 5b

Juf Stieneke

leerkracht groep 4a

coördinator Bieb op School

Juf Agnes

leerkracht groep 1/2a
onderbouwcoördinator

Meester Wijnand

leerkracht groep 3b

middenbouwcoördinator

cultuurcoördinator

Meester Ilja

leerkracht groep 8b

Intern begeleider Donge

Juf Stefanie

intern begeleider locatie Goudmos

Juf Evelina

leerkracht groep 7b

leescoördinator

Juf Petra

leerkracht 1/2d

Juf Julia

leerkracht (LIO) groep 3a

Juf Marieke

leerkracht groep 1/2b

Juf Sabine

leerkracht groep 1/2e vakleerkracht Engels

Meester Edwin

leerkracht

Juf Nicolette

leerkracht groep 4b

Juf Tessa

leerkracht groep 7b

(verlof)

Juf Margré

leerkracht groep 7a

Juf Nadine

leerkracht groep 4c

Juf Mireille

leerkracht groep 4c

Juf Demi

leerkracht groep 6a

Juf Sandra

onderwijsassistent

Jolanda Wamelink

administratie

onderwijsassistent

Juf Mara

leerkracht groep 1/2a

onderwijsassistent

Juf Merel

leerkracht groep 5a

Juf Priscilla

leerkracht groep 1/2e

(verlof)

Meneer Perry

conciërge Goudmos

Juf Mariska

leerkracht groep 3c

Juf Sylvia

leerkracht groep 5b, 6b en 8a

Juf Angela

leerkracht groep 4a en 4b

Juf Sandra

leerkracht groep 1/2c

onderwijsassistent

Juf Marijke

onderwijsassistent

Juf Mieke

intern begeleider groepen 1/2

Meneer Ben

conciërge Donge

Juf Helma

onderwijsassistent

Juf Jolanda

remedial teacher

Juf Simone

leerkracht groep 3b en 3c

Juf Ingrid

leerkracht groep 7b en 8b

Juf Helen

groep 1/2e

onderwijsassistent

Meester René

vakleerkracht gym

Juf Larissa

leerkracht groep 1/2d

onderwijsassistent

Juf Tineke

leerkracht groep 1/2b

Juf Janine

leerkracht groep 7b

Juf Demy

leerkracht groep 6b