Locatie Goudmos:

1-2 A Juf Claudia en juf Mara
1-2 B Juf Marieke en juf Agnes
3A Meester Edwin
4A Juf Stieneke en Juf Sylvia
5A Juf Merel
6A Juf Demi
7A Juf Agnes en Juf Sylvia
8A Juf Annefleur

Locatie Donge:

1-2 C Juf Marlies
1-2 D Juf Nadine en juf Mireille
1-2 E Juf Priscilla en juf Petra
1-2 F Juf Sabine en juf Priscilla
3B Meester Wijnand
3C Juf Mariska en meester Wijnand
4B Juf Nicolette en juf Angela 
5B Juf Carin
5/6C Juf Evelina en juf Tessa
6B Meester Stephan
7B Meester Justin
8B Meester Ilja

Fieke van Olden- van den Berg

directeur

Chantal de Rijk

adjunct directeur

Juf Claudia

ICT coördinator

coördinator groepen 1/2

leerkracht groep 1/2a

Juf Annefleur

bovenbouwcoördinator

rekencoördinator

leerkracht groep 8a

Juf Marlies

leerkracht groep 1/2c

Juf Carin

leerkracht groep 5b

Juf Stieneke

leerkracht groep 4a

Juf Agnes

leerkracht groep 1/2b
leerkracht groep 7a

Meester Wijnand

leerkracht groep 3b

middenbouwcoördinator

cultuurcoördinator

Meester Ilja

leerkracht groep 8b

Juf Stefanie

intern begeleider locatie Goudmos

Juf Evelina

leerkracht groep 5/6c

Juf Petra

leerkracht groep 1/2e

Juf Julia

onderwijsassistent

Juf Marieke

leerkracht groep 1/2b

Juf Sabine

leerkracht groep 1/2f
vakleerkracht Engels

Meester Stephan

leerkracht groep 6b

Meester Edwin

leerkracht groep 3a

Juf Nicolette

leerkracht groep 4b

Juf Tessa

leerkracht groep 5/6c
intern begeleider locatie Donge

Juf Nadine

leerkracht groep 1/2d

Juf Mireille

leerkracht groep 1/2d

Juf Demi

leerkracht groep 6a

Juf Sandra

onderwijsassistent

Jolanda Wamelink

administratie

Juf Mara

leerkracht groep 1/2a

Meester Justin

leerkracht groep 7b

Juf Merel

leerkracht groep 5a

Meneer Perry

conciërge Goudmos

Juf Mariska

leerkracht groep 3c

Juf Sylvia

leerkracht groep 4a
leerkracht groep 7a

Juf Priscilla

leerkracht groep 1/2f

Juf Sandra

onderwijsassistent

Juf Marijke

onderwijsassistent

Juf Mieke

intern begeleider locatie Goudmos

Meneer Ben

conciërge Donge

Juf Angela

leerkracht groep 4b

juf Helma

onderwijsassistent

Juf Jolanda

remedial teacher

Meester Jeffrey

vakleerkracht gym