Locatie Goudmos:

1-2 A Juf Agnes
1-2 B
Juf Sandra v.d. G. en juf Tineke
3A Juf Claudia en juf Julia 
4A Juf Stieneke
5A Juf Marieke en Juf Lisa
6A Juf Agnes V.
7A Meester Gerard
8A Juf Annefleur
8B Meester Ilja en juf Renske

Locatie Donge:

1-2 C Juf Marlies
1-2 D Juf Petra en juf Larissa
1-2 E Juf Sabine en juf Priscilla
3B Meester Wijnand en juf Simone
3C Juf Mariska en juf Simone
5B Juf Carin 
6B  Juf Sylvia
7B Juf Evelina en juf Tessa

Locatie Bermweg:

4B Juf Nicolette en juf Angela
4C Juf Nadine en juf Angela

Lonneke Bindels

directeur

Chantal de Rijk

adjunct directeur

coördinator coöperatief leren

Juf Claudia

ICT-coördinator

intern begeleider groepen 1/2

leerkracht groep 3A

Juf Annefleur

bovenbouwcoördinator

rekencoördinator

leerkracht groep 8a

Juf Marlies

leerkracht groep 1/2c

Juf Carin

leerkracht groep 5b

Juf Stieneke

leerkracht groep 4a

coördinator Bieb op School

Juf Agnes

leerkracht groep 1/2a
onderbouwcoördinator

Meester Wijnand

leerkracht groep 3b

middenbouwcoördinator

cultuurcoördinator

Meester Ilja

leerkracht groep 8b

Intern begeleider Donge

Juf Stefanie

intern begeleider locatie Goudmos

Juf Evelina

leerkracht groep 7b

leescoördinator

Juf Petra

leerkracht 1/2d

Juf Julia

leerkracht (LIO) groep 3a

Juf Marieke

leerkracht groep 5a

Juf Sabine

leerkracht groep 1/2e vakleerkracht Engels

Juf Nicolette

leerkracht groep 4b

Juf Tessa

leerkracht groep 7b

Juf Nadine

leerkracht groep 4c

Juf Sandra

onderwijsassistent

Jolanda Wamelink

administratie

onderwijsassistent

Juf Merel

leerkracht

Juf Priscilla

leerkracht groep 1/2e

Meneer Perry

conciërge Goudmos

Juf Mariska

leerkracht groep 3c

Juf Sylvia

leerkracht groep 6b

Juf Angela

leerkracht groep 4b en 4c

Juf Sandra

leerkracht groep 1/2b

onderwijsassistent

Juf Marijke

onderwijsassistent

Juf Mieke

intern begeleider groepen 1/2

Juf Jolanda

remedial teacher

Juf Simone

leerkracht groep 3b en 3c

Juf Ingrid

leerkracht

Meester Wesley

Vakleerkracht gym

Juf Larissa

leerkracht groep 1/2d

onderwijsassistent

Juf Tineke

leerkracht groep 1/2b

Juf Janine

leerkracht  groep 5b

Juf Renske

leerkracht groep 8b

Meester Gerard

leerkracht groep 7a

Juf Agnes V.

leerkracht groep 6A