De PWA heeft het vignet Gezonde School behaald. Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag de school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen. Het vignet is behaald op het onderdeel ‘Sport en Bewegen’, maar ook op het onderdeel ‘Gezonde Voeding’ hebben we stappen gezet.

Binnen het thema ‘Sport en Bewegen’ gaat het om stimuleren van een actieve leefstijl onder leerlingen. Enerzijds gaat het bij dit thema om planmatig bewegingsonderwijs, waarbij leerlingen goed leren bewegen. Hierbij mag extra aandacht voor inactieve of motorisch zwakke leerlingen niet ontbreken. Anderzijds besteedt een sportieve school aandacht aan een structureel aanbod van meer bewegen waar ook doelen als samenwerken, presteren, gezamenlijkheid, persoonlijke ontwikkeling (zoals fysieke ontwikkeling) en dergelijke centraal kunnen staan. Ook het aanbieden van een breed en gevarieerd aanbod van voor-, tussen- en naschoolse sport- en bewegingsactiviteiten in samenwerking met buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders hoort bij bewegen en sporten in en rondom de school.

Het thema ‘Voeding’ gaat over gezond eten en drinken en een gezonde mond. Denk hierbij aan lessen over gezonde voeding en het stimuleren van gezond eetgedrag van leerlingen tijdens de ochtendpauze, de lunch, en bij traktaties en het stimuleren van een goede zorg voor het gebit. Ouders spelen hierbij een grote rol, maar ook de betrokkenheid van directie, onderwijzend personeel en ouderraad /medezeggenschapsraad spelen een belangrijke rol bij het invoeren en doen slagen van voedingsbeleid.

Gezonde School website: www.gezondeschool.nl.

Onderdeel Sport en bewegen:

In groep 1 en 2 wordt elke dag bewegingsonderwijs gegeven om aan de natuurlijke behoefte van het kind om te bewegen tegemoet te komen. Dit gebeurt op het schoolplein en in het speellokaal. 

In het speellokaal zijn diverse materialen, zoals de klimtoestellen, banken, matten, hoepels, ballen etc. Naast deze gymnastieklessen verzorgen we ook spellessen voor het ontwikkelen van de sociale en emotionele vaardigheden. We verzoeken u gymnastiekschoenen aan te schaffen, zodat de leerlingen deze schoenen kunnen dragen tijdens deze lessen. De schoenen, voorzien van naam, kunnen op school blijven. Dagelijks, als het weer het toelaat, spelen de kinderen vrij op de speelplaats met fietsen, karren, steppen, touwen, loopklossen en klauteren en klimmen op de toestellen.

De groepen 8 gymmen 90 minuten. Door het aantal gym-uren dat de school toegewezen krijgt kunnen de meeste groepen 90 minuten per week gymmen in gymzalen. De groepen 8 op locatie Goudmos gymmen 90 minuten achter elkaar in een gymzaal bij een voortgezet onderwijs school. De groepen 3 tot en met 7 op Goudmos gymmen 60 minuten in een gymzaal en krijgen 30 minuten per week buiten gymles. Op Donge gymmen de groepen 3 tot en met 8 twee keer in de week 45 minuten in de gymzaal bij de locatie.

Ook dit seizoen krijgen alle leerlingen van de PWA danslessen en dramalessen op school. Het lesmateriaal is er op gericht dat de kinderen hun fantasie en creativiteit ontwikkelen. Er wordt aandacht besteed aan samenwerken én aan het individu. Het zal helpen in het durven uiten van gevoel en het kijken en luisteren naar elkaar. Dans en spel is hierbij het middel. Creatief denken komt terug in vele beroepsgroepen en in de samenleving. De danslessen zijn er niet op gericht de kinderen technisch ‘goed’ te leren dansen.

Gezonde voeding:

Drinken op school

Kinderen drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch dranken zonder toegevoegde suikers. We vragen ouders geen limonade, frisdranken, sportdranken en vruchtensappen mee te geven omdat ze erg veel suiker bevatten.

Geschikt voor drinken vinden wij bijvoorbeeld:

  • Kraanwater.
  • Thee zonder suiker.
  • Halfvolle melk, karnemelk of yoghurtdrank zonder toegevoegde suikers.
Tussendoortje

De kinderen krijgen de gelegenheid om een ‘pauzehap’ te eten. Het gaat hierbij om een gezond tussendoortje zoals een boterham (volkoren/bruin brood), fruit of groente. Op maandag, woensdag en vrijdag heeft de school een groente-fruitdag. Dit houdt in dat de leerlingen een stuk groente of fruit meenemen als pauzehap.

Een gezonde pauzehap zou kunnen zijn:

Fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, pruim en mandarijn.

Groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes en radijsjes.

Volkoren of bruine boterham, volkoren knäckebröd, roggebrood of mueslibol.

Traktatiebeleid

We vieren de verjaardag van uw kind in de klas. Natuurlijk krijgt uw kind de gelegenheid te trakteren. Kinderen krijgen per schooljaar al gauw 30 traktaties. Dat mag ook, want jarig zijn is feest! Maar bij ons op school vragen we ouders wel om de traktaties klein te houden en niet te calorierijk te maken. Ook wijzen we op de mogelijkheid een klein cadeautje mee te geven in plaats van iets eetbaars.

Wilt u met het volgende rekening houden:

  • een kleinigheidje is voldoende;
  • lekker kan zeker gezond zijn;
  • de jarige trakteert bij voorkeur een gezonde traktatie en geen snoep (een snoeptraktatie – wordt na schooltijd meegegeven aan de leerlingen);
  • de traktatie wordt rond 10 uur in de klas genuttigd, waardoor de eigen ‘pauzehap’ wellicht weer mee naar huis genomen wordt.

Geschikt voor traktaties vinden wij bijvoorbeeld:

  • Groente en fruit in een leuk jasje.
  • Kleine porties van producten die niet te veel calorieën bevatten, zoals een rozijndoosje, een handje naturel popcorn, soepstengel of klein koekje.
  • Een cadeautje, zoals een stuiterbal, potloden, stickers, kleurboekjes of bellenblaas.