Over onze activiteiten

Diverse activiteiten met de klas Bijvoorbeeld een bezoek aan de Kinderboerderij, sportclinics en gastlessen.
Kinderboekenweek Boekenmarkt en afsluitende avond.
Koningsspelen Oranjefeest met sportieve activiteiten.
Feestdagen Rond de feestdagen organiseert de school ook altijd leuke activiteiten, zoals het paasontbijt, Sinterklaasviering en het kerstdiner.
Kinderpostzegelactie Kinderen verkopen de postzegels en halen zo geld op voor een goed doel.
Juffen- en meestersdag Op Juffen- en meestersdag vieren de leerkrachten allemaal gezamenlijk hun verjaardag.
PWA’s got talent Voor groep 5 t/m 8 houden we jaarlijks een talentenjacht/ playbackshow.
Verkeersles en verkeersexamen Ieder jaar krijgen de kinderen 2x verkeersles. In groep 7 doen de kinderen examen, theorie en praktijk.
Grote thuisopdracht (GTO) De leerlingen van groep 8 krijgen allemaal de opdracht om thuis een presentatie voor te bereiden, zodat elke groep 8-leerling op de GTO-avond een eigen tentoonstelling over het gekozen onderwerp neerzet.
Sportweek Onze leerlingen doen ook mee aan de nationale sportweek.
Musical Groep 8 leerlingen maken per groep een musical die zij aan het eind van het jaar opvoeren voor ouders en familie.