Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
8.30 – 11.45 uur en 13.00 – 15.15 uur
Woensdag: 8.30 – 12.00 uur
Inlooptijden: 8.20 – 8.30 uur en 12.50 – 13.00 uur

Aan de ouders van de kinderen wordt gevraagd om afscheid te nemen voor 8.30 uur. Dit bevordert een rustige start van de lessen. Natuurlijk bent u van harte welkom tijdens de inloop en na schooltijd, maar de lessen starten direct om 8.30 uur en 13.00 uur. Als u vragen heeft aan de leerkracht kunt u deze na schooltijd stellen, voor schooltijd is de leerkracht er vooral voor de kinderen. De leerkracht staat bij de deur klaar om de leerlingen een hand te geven en welkom te heten. Wanneer de bel gaat om naar huis te gaan, komen de kinderen van groep 1 t/m 3 met de leerkracht naar buiten.

Vakanties en vrije dagen 2019-2020

Voorjaarsvakantie: vrijdag 21 februari en daarop aansluitend zaterdag 22 februari t/m zondag 1 maart 2020

Scholengroep dag: maandag 30 maart 2020

Goede Vrijdag: vrijdag 10 april 2020

2e Paasdag: maandag 13 april 2020

Meivakantie: zaterdag 25 april t/m zondag 10 mei 2020

Hemelvaartsdag: donderdag 21- en vrijdag 22 mei 2020

2e Pinksterdag: maandag 1 juni 2020

Juniweek: maandag 22 juni t/m zondag 28 juni 2020

Zomervakantie: vrijdag 17 juli en daarop aansluitend zaterdag 18 juli t/m zondag 30 augustus 2020

Ook nu is er voor gekozen de kinderen in juni een week vrij te geven. De lange periode van mei- tot zomervakantie wordt hierdoor gebroken. De leerkrachten gebruiken deze week voor studie, voorbereiding van het nieuwe schooljaar, administratie en overleg.