Schooltijden

Sinds 8 juni gaan alle kinderen weer naar school volgens de normaal geldende schooltijden. Wel zijn er aanpassingen om te kunnen voldoen aan de RIVM-richtlijnen. Zo is er bijvoorbeeld géén inloop voor schooltijd, maar gaan alle kinderen samen met de leerkracht naar binnen en worden er géén handen geschud. 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
8.30 – 11.45 uur en 13.00 – 15.15 uur
Woensdag: 8.30 – 12.00 uur
Inlooptijden: 8.20 – 8.30 uur en 12.50 – 13.00 uur

Aan de ouders van de kinderen wordt gevraagd om afscheid te nemen voor 8.30 uur. Dit bevordert een rustige start van de lessen. Natuurlijk bent u van harte welkom tijdens de inloop en na schooltijd, maar de lessen starten direct om 8.30 uur en 13.00 uur. Als u vragen heeft aan de leerkracht kunt u deze na schooltijd stellen, voor schooltijd is de leerkracht er vooral voor de kinderen. De leerkracht staat bij de deur klaar om de leerlingen een hand te geven en welkom te heten. Wanneer de bel gaat om naar huis te gaan, komen de kinderen van groep 1 t/m 3 met de leerkracht naar buiten.

Vakanties en vrije dagen 2019-2020

Zomervakantie: vrijdag 17 juli en daarop aansluitend zaterdag 18 juli t/m zondag 30 augustus 2020

Vakanties en vrije dagen 2020 – 2021

Herfstvakantie: maandag 19 oktober t/m maandag 26 oktober

Kerstvakantie: vrijdag 18 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021

Extra vrije dag: vrijdag 5 februari

Voorjaarsvakantie: maandag 22 februari t/m maandag 1 maart

Pasen: donderdag 1 april t/m maandag 5 april (Tweede Paasdag)

Koningsdag: dinsdag 27 april

Meivakantie: maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei

Juniweek: maandag 21 juni t/m vrijdag 25 juni

Zomervakantie: vrijdag 16 juli t/m vrijdag 27 augustus

Ook nu is er voor gekozen de kinderen in juni een week vrij te geven. De lange periode van mei- tot zomervakantie wordt hierdoor gebroken. De leerkrachten gebruiken deze week voor studie, voorbereiding van het nieuwe schooljaar, administratie en overleg.