Schooltijden

Sinds 8 maart 2022 hanteren we een continurooster.
De schooltijden zijn:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
8.30 uur tot 14.00 uur
Woensdag: 8.30 uur tot 12.30 uur.

Aan de ouders van de kinderen wordt gevraagd om afscheid te nemen voor 8.30 uur. Dit bevordert een rustige start van de lessen. In de week vóór en na iedere vakantie zijn ouders van harte welkom tijdens de inloop en na schooltijd, maar de lessen starten direct om 8.30 uur. Als ouders vragen hebben voor de leerkracht kunnen deze na schooltijd gesteld worden, voor schooltijd is de leerkracht er vooral voor de kinderen. De leerkracht staat bij de deur klaar om de leerlingen welkom te heten. Wanneer de bel gaat om naar huis te gaan, komen de kinderen van groep 1 t/m 3 met de leerkracht naar buiten.

Vakanties en vrije dagen 2023 – 2024

Herfstvakantie: maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2023

Kerstvakantie: maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie: maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari 2024

Goede vrijdag + Pasen: vrijdag 29 maart t/m 1 april 2024

Meivakantie + hemelvaart: 29 april t/m 10 mei 2024

Pinksteren: maandag 20 mei 2024

Zomervakantie: maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2024

Overige vrije dagen:

  • Vrijdag 29 september 2023
  • Woensdag 24 januari 2024
  • Vrijdag 16 februari 2024
  • Maandag 8 april 2024 (studiedag SGH, onder voorbehoud)
  • Dinsdag 21 mei 2024 (aansluitend op Pinksteren)
  • Maandag 24 juni 2024