Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
8.30 – 11.45 uur en 13.00 – 15.15 uur
Woensdag: 8.30 – 12.00 uur
Inlooptijden: 8.20 – 8.30 uur en 12.50 – 13.00 uur

Aan de ouders van de kinderen wordt gevraagd om afscheid te nemen voor 8.30 uur. Dit bevordert een rustige start van de lessen. Natuurlijk bent u van harte welkom tijdens de inloop en na schooltijd, maar de lessen starten direct om 8.30 uur en 13.00 uur. Als u vragen heeft aan de leerkracht kunt u deze na schooltijd stellen, voor schooltijd is de leerkracht er vooral voor de kinderen. De leerkracht staat bij de deur klaar om de leerlingen een hand te geven en welkom te heten. Wanneer de bel gaat om naar huis te gaan, komen de kinderen van groep 1 t/m 3 met de leerkracht naar buiten.

Vakanties en vrije dagen 2018-2019

Zomervakantie: Maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018

Herfstvakantie: Vrijdag 19 oktober en daarop aansluitend maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018

6 december: School start om 9.30 uur

Kerstvakantie: vrijdag 21 december en daarop aansluitend maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie: maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019 en daarop aansluitend maandag 4 en dinsdag 5 maart

Scholengroep dag: maandag 1 april 2019

Goede vrijdag: vrijdag 19 april 2019

2e Paasdag: maandag 22 april 2019

Meivakantie: dinsdag 23 april t/m vrijdag 3 mei 2019

Hemelvaartsdag: donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019

2e Pinksterdag: maandag 10 juni 2019 en daarop aansluitend

Pinksterweek: dinsdag 11 juni t/m vrijdag 14 juni

Zomervakantie: vrijdag 19 juli en daarop aansluitend maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019

Opvallend is hierbij de – voor de kinderen – vrije week die aan Pinksteren vastgeknoopt is. De lange periode van 11 weken van mei- tot zomervakantie wordt hierdoor gebroken. De leerkrachten gebruiken deze week voor studie, voorbereiding van het nieuwe schooljaar, administratie en overleg.