Schooltijden

Vanaf 8 maart 2022 hanteren we een continurooster.
De schooltijden zijn:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
8.30 uur tot 14.00 uur
Woensdag: 8.30 uur tot 12.30 uur.

Aan de ouders van de kinderen wordt gevraagd om afscheid te nemen voor 8.30 uur. Dit bevordert een rustige start van de lessen. Natuurlijk bent u van harte welkom tijdens de inloop en na schooltijd, maar de lessen starten direct om 8.30 uur. Als u vragen heeft aan de leerkracht kunt u deze na schooltijd stellen, voor schooltijd is de leerkracht er vooral voor de kinderen. De leerkracht staat bij de deur klaar om de leerlingen welkom te heten. Wanneer de bel gaat om naar huis te gaan, komen de kinderen van groep 1 t/m 3 met de leerkracht naar buiten.

Vakanties en vrije dagen 2022 – 2023

Herfstvakantie: maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022

Kerstvakantie: maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie: maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023

Scholengroepdag: maandag 3 april 2023

Meivakantie: maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023

Hemelvaartsdag: donderdag 18- en vrijdag 19 mei 2023

Pinksteren: maandag 29 mei 2023

Breekweek: maandag 12 juni t/m vrijdag 16 juni 2023

Zomervakantie: maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023