Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
8.30 – 11.45 uur en 13.00 – 15.15 uur
Woensdag: 8.30 – 12.00 uur
Inlooptijden: 8.20 – 8.30 uur en 12.50 – 13.00 uur

Aan de ouders van de kinderen wordt gevraagd om afscheid te nemen voor 8.30 uur. Dit bevordert een rustige start van de lessen. Natuurlijk bent u van harte welkom tijdens de inloop en na schooltijd, maar de lessen starten direct om 8.30 uur en 13.00 uur. Als u vragen heeft aan de leerkracht kunt u deze na schooltijd stellen, voor schooltijd is de leerkracht er vooral voor de kinderen. De leerkracht staat bij de deur klaar om de leerlingen een hand te geven en welkom te heten. Wanneer de bel gaat om naar huis te gaan, komen de kinderen van groep 1 t/m 3 met de leerkracht naar buiten.

Vakanties en vrije dagen 2018-2019

Zomervakantie: maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018

Herfstvakantie: maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018

Kerstvakantie: maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie: maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019

Goede vrijdag: vrijdag 19 april 2019

2e Paasdag: maandag 22 april 2019

Meivakantie: dinsdag 23 april t/m vrijdag 3 mei 2019

Hemelvaartsdag: donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019

2e Pinksterdag: maandag 10 juni 2019

Zomervakantie: maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019

Dit overzicht gaat nog aangevuld worden. De school gaat nu zelf nog studiedagen en margedagen inplannen. Zodra die bekend zijn, maken we het overzicht compleet.

Vakanties en vrije dagen 2017-2018

Herfstvakantie
Vrijdag 13 oktober en daar op aansluitend: maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober

Vrije dag
Woensdag 8 november

Sinterklaas
Continurooster op 5 december tot 13.00 uur; op 6 december start de school om 9.30 uur

Kerstvakantie
Vrijdag 22 december en daar op aansluitend: maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari
Op maandag 8 januari start de school om 9.30 uur.

Voorjaarsvakantie
Donderdag 22- en vrijdag 23 februari en daar op aansluitend: maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart

Pasen
Donderdag 29 maart, vrijdag 30 maart en maandag 2 april. Daarop aansluitend: dinsdag 3 april.

Koningsdag
Vrijdag 27 april

Meivakantie
Maandag 30 april t/m vrijdag 11 mei

Pinksteren
Maandag 21 mei

Vrije dagen
maandag 25- en dinsdag 26 juni. Deze laatste dag is een ‘calamiteitendag’. Mocht het in de loop van het schooljaar nodig zijn de school een dag te sluiten, wordt op 26 juni gewoon les gegeven.

Zomervakantie
Vrijdag 13 juli en daarop aansluitend: maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus