Schooltijden

Sinds woensdag 16 december is de school gesloten. Vanaf maandag 4 januari wordt online lesgegeven. Dat zal zeker duren tot 25 januari.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
8.30 – 11.45 uur en 13.00 – 15.15 uur
Woensdag: 8.30 – 12.00 uur
Inlooptijden: 8.20 – 8.30 uur en 12.50 – 13.00 uur

Aan de ouders van de kinderen wordt gevraagd om afscheid te nemen voor 8.30 uur. Dit bevordert een rustige start van de lessen. Natuurlijk bent u van harte welkom tijdens de inloop en na schooltijd, maar de lessen starten direct om 8.30 uur en 13.00 uur. Als u vragen heeft aan de leerkracht kunt u deze na schooltijd stellen, voor schooltijd is de leerkracht er vooral voor de kinderen. De leerkracht staat bij de deur klaar om de leerlingen een hand te geven en welkom te heten. Wanneer de bel gaat om naar huis te gaan, komen de kinderen van groep 1 t/m 3 met de leerkracht naar buiten.

Vakanties en vrije dagen 2020 – 2021

Kerstvakantie: vrijdag 18 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021. De school begint op 4 januari om 9.30 uur

Extra vrije dag: vrijdag 5 februari

Voorjaarsvakantie: maandag 22 februari t/m maandag 1 maart

Pasen: donderdag 1 april t/m maandag 5 april (Tweede Paasdag)

Koningsdag: dinsdag 27 april

Meivakantie: maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei

Juniweek: maandag 21 juni t/m vrijdag 25 juni

Zomervakantie: vrijdag 16 juli t/m vrijdag 27 augustus

Ook nu is er voor gekozen de kinderen in juni een week vrij te geven. De lange periode van mei- tot zomervakantie wordt hierdoor gebroken. De leerkrachten gebruiken deze week voor studie, voorbereiding van het nieuwe schooljaar, administratie en overleg.