Schooltijden

Gezien de maatregelen tegen de verspreiding van het Corona-virus zijn op dit moment geen ouders toegestaan in de school.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
8.30 – 11.45 uur en 13.00 – 15.15 uur
Woensdag: 8.30 – 12.00 uur
Inlooptijden: 8.20 – 8.30 uur en 12.50 – 13.00 uur

Aan de ouders van de kinderen wordt gevraagd om afscheid te nemen voor 8.30 uur. Dit bevordert een rustige start van de lessen. Natuurlijk bent u van harte welkom tijdens de inloop en na schooltijd, maar de lessen starten direct om 8.30 uur en 13.00 uur. Als u vragen heeft aan de leerkracht kunt u deze na schooltijd stellen, voor schooltijd is de leerkracht er vooral voor de kinderen. De leerkracht staat bij de deur klaar om de leerlingen een hand te geven en welkom te heten. Wanneer de bel gaat om naar huis te gaan, komen de kinderen van groep 1 t/m 3 met de leerkracht naar buiten.

Vakanties en vrije dagen 2021 – 2022

Herfstvakantie: maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober 2021

Sinterklaas: op vrijdag 3 december gaat de school eerder uit

Kerstvakantie: vrijdag 24 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie: maandag 28 februari t/m maandag 7 maart 2022

Scholengroepdag: maandag 4 april 2022

Pasen: vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022

Meivakantie: maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022

Hemelvaartsdag: donderdag 26- en vrijdag 27 mei 2022

Pinksteren/breekweek: maandag 6 juni t/m vrijdag 10 juni 2022

Zomervakantie: vrijdag 8 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022