Over DaVinci

De methode DaVinci is een nieuwe methode voor wereldverkenning. Het maakt van onderwijs een samenhangend geheel en beslaat de kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld, wereldburgerschap, burgerschapsvorming, de Canon van de Nederlandse geschiedenis, de 21th century skills, Wetenschap & Techniek en Persoonsontwikkeling. Leerkrachten geven geen aparte vakken zoals o.a. wereldoriëntatie, aardrijkskunde, geschiedenis en biologie meer, maar bieden dit als geheel aan met 1 centrale les per week. Op deze manier zullen kinderen verbanden zien tussen alles wat aangeboden wordt.

Het totale lesmateriaal bestaat uit 30 thema’s voor groep 1 t/m 8. groep 3: Wie ben ik, Samen op de wereld, De wereld in de toekomst, Over polen en planeten groep 4: Lang geleden, Schatten van de aarde, Weer en Water, Van ridders tot ruimtevaart groep 5: Het begin, Het leven in en rond het water, Het leven op het land en De eerste mens groep 6: Egyptenaren, Grieken & Romeinen, Middeleeuwen groep 7: Indianen, Vikingen, Ottomanen, Nieuwe Tijd groep 8: Maori’s, Aziaten, Nieuwste Tijd.

Ga naar ‘Davinci voor thuis’

Een voorbeeld

Als we het over de Egyptenaren (geschiedenis) hebben, bekijken we eerst de tijdlijn van de hele menselijke beschaving en de plaats die de Egyptenaren daarin nemen. Vervolgens behandelen we de piramides (techniek). Die piramides zijn gemaakt van zandsteen (aardrijkskunde) dus gaan we kijken waar zandsteen voorkomt in Afrika. De piramides werden gebouwd vanwege een geloof in leven na de dood (levensbeschouwing), we kijken naar wat de kinderen zelf geloven en of dat aansluit bij een van de wereldgodsdiensten of juist niet. De Nijl speelt een belangrijke rol in het oude Egypte, we gaan onderzoeken welke dieren en planten (biologie) er leven in en om de Nijl en dat vergelijken met een rivier in de buurt van je eigen woonplaats.

De methode DaVinci werkt top-down, van groter geheel naar deel en bottum-up van deel naar geheel, afhankelijk van het onderwerp en zo dat verwondering opwekken altijd voorop staat. We houden de thema’s en onderwerpen heel dicht bij de kinderen. We behandelen daarbij veel kringlopen, zoals van eitje tot vis en van zaadje tot bloem. In groep 3 wordt bij het begin begonnen: de oerknal en de scheppingsverhalen, ook gaan we kijken hoe de aarde is ontstaan en hoe we aan de werelddelen komen. Er wordt onderzocht hoe de planten, dieren en mensen op aarde leven en bijvoorbeeld hoe onze stad of ons dorp eruit ziet en er wordt bedacht hoe dat in de toekomst zal zijn. Dan wordt via het ontstaan van het leven naar de eerste mensen. Daarnaast wordt in groep 3, 4 en 5 gewerkt aan voorbereidende vaardigheden, kennis en competenties voor de bovenbouw zoals tijdsbesef, je werk overzien en plannen, het leren maken van een mindmap en het voorbereiden op een toets.

In de bovenbouw wordt bij wereldverkenning de menselijke beschaving als uitgangspunt voor de thema’s gebruikt. In groep 6 wordt gestart met de Egyptenaren en eindigt groep 8 in de moderne tijd, het heden. De volkeren zijn zo gekozen dat alle werelddelen en tijdperiodes aan bod komen en daarmee alle topografie, klimaten, dieren en planten en religies en filosofieën op aarde. Door deze thema’s te behandelen zullen kinderen door de verschillende brillen van de volkeren leren kijken en ervaren ze het wereldburgerschap. Er wordt vanuit elk volk altijd een koppeling naar Nederland gemaakt. Voor deze thema’s is een speciale tijdlijn van de menselijke beschaving ontwikkeld.

Een thema duurt altijd een aantal weken. Na de wekelijkse klassikale les kunnen de kinderen middels de zeer uiteenlopende met de lesstof aan het werk. Dat zal gemiddeld nog eens 1,5 uur per week in beslag nemen.
DaVinci heeft binnen het lesmateriaal een aantal overzichten ontwikkeld om samenhang en verbanden te laten zien. Zo wordt er aandacht besteed aan aardrijkskundige aspecten die logischerwijs verband houden met de flora en fauna en de maatschappelijke verbanden in een gebied; in een woestijnklimaat leven de mensen en dieren anders dan in een zeeklimaat. Hoe de klimaten zich tot elkaar verhouden wordt duidelijk middels het klimaatoverzicht. Om de samenhang in het dierenrijk te laten zien is er een dierenrijkoverzicht ontwikkeld voor alle groepen. Hierop kunnen kinderen alle dieren plaatsen, waardoor inzicht ontstaat in de opbouw van het dierenrijk. Met de plantensleutel leren kinderen planten te determineren en op te zoeken in een flora. Op deze wijze kunnen de kinderen de informatie die ze krijgen plaatsen in het geheel.