ALGEMENE GEGEVENS

Locatie Goudmos
Goudmos 67
2914 AG Nieuwerkerk aan den IJssel
0180 – 315939

Locatie Donge
Donge 1
2911 CV Nieuwerkerk aan den IJssel
0180 – 313560

Stuur een e-mail.

Bestuur
Stichting Scholengroep Holland
Raadhuisplein 41
Nieuwerkerk a/d IJssel
tel:0180 399 673

Mijn kind inschrijven

overig contact

Behalve bij ziekte is het niet toegestaan van school te verzuimen. Extra verlof voor vakanties is dus niet geoorloofd. Er is slechts één uitzondering, namelijk als één van beide ouders geen van de schoolvakanties weg kan. Er moet dan een werkgeversverklaring worden overlegd.
Leer meer over de regels rondom speciaal verlof op de website van de Rijksoverheid. Het verzoek dient uiterlijk 4 weken van tevoren te zijn ingediend. Binnen 14 dagen krijgt u van de directie reactie op uw verzoek.